Štandardy kvality, certifikáty

Spoločnosť BIONERGY, a.s. dodržiava všetky povinnosti stanovené vyhláškou ÚRSO č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality a poskytovaných služieb.

Správa o oprávnenom meraní emisií - KPaEH Petržalka dňa 9.4.2024

2023 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2023 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2023 - Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

2023 - Prehľad množstva vypustených látok

Informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií - KPaEH Petržalka dňa 30. 3. 2023

Informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií - KPaEH Vrakuňa dňa 27. 3. 2023

2022 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2022 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2022 - Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

2022 - Prehľad množstva vypustených látok

2021 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2021 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2021 - Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

2021 - Prehľad množstva vypustených látok

2020 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2020 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2020 - Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

2020 - Prehľad množstva vypustených látok

Informovanie verejnosti o výsledku diskontinuálneho merania emisií - KPaEH Vrakuňa dňa 19. 8. 2020

2019 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2019 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2019 - Účinnosť kombinovanej výroby elektriny a tepla

2019 - Prehľad množstva vypustených látok

Informácia verejnosti o vykonanom oprávnenom meraní - KPaEH Petržalka dňa 20.12.2018

2018 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2018 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2018 - Prehľad množstva vypustených látok

2017 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2017 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2017 - Prehľad množstva vypustených látok

2016 - Prehľad množstva vypustených látok

2016 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2016 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2015 - Prehľad množstva vypustených látok

2015 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2015 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2014 - Prehľad množstva vypustených látok

2014 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2014 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2013 - Prehľad množstva vypustených látok

2013 - Štandardy kvality za oblasť teplo

2013 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2012 - Prehľad množstva vypustených látok

2012 - Štandarty kvality za oblasť teplo

2012 - Štandardy kvality za oblast elektriny

2011 - Prehľad množstva vypustených látok