Produkty a služby spoločnosti

  • Spracovanie zmesného nestabilizovaného kalu (služba pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť (ďalej len "BVS")),
  • Výroba kalového plynu (vedľajší produkt pri spracovaní kalu a medziprodukt z hľadiska ďalšieho energetického využitia),
  • Výroba elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) finálny produkt využívaný spoločnosťou a BVS, a do distribučnej siete,
  • Výroba a dodávka tepla (dodávané do BVS).