Spoločenská zodpovednosť

Budovať imidž environmentálnej a spoločensky zodpovednej firmy patrí k prioritám BIONERGY, a.s. Okrem aktivít, súvisiacich s ochranou životného prostredia, sa svoju zodpovednosť snaží preukázať cielenou podporou spoločensky prospešných projektov. Finančná aj nefinančná podpora smeruje na charitatívne, zdravotnícke a vzdelávacie projekty. BIONERGY, a. s. spolupracuje s Nadáciou BVS, ktorej zriaďovateľom je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Cieľom nadácie je angažovať sa vo verejnoprospečných aktivitách.

K spoločenskej zodpovednosti vedie aj svojich zamestnancov, ktorí v roku 2010 prispeli na finančnú a nefinančnú zbierku Nadácie Voda pre obce Prešovského, Košického a Nitrianskeho kraja postihnuté povodňami. Zapojili sa tiež do nadáciou kolektívne realizovaného bezplatného darovania krvi.